FASADRENOVERING I STOCKHOLM

 

På Danderydsgatan 24 i Stockholm uppfördes det under 1895-96 ett gatuhus på fem våningar. Arkitekt och byggmästare var GA Fristedt, byggherre var PA Lundin. Idag förvaltas fastigheten av Stigmarks Fastigheter, som är ett mindre privatägt familjeföretag. Fastighetsbolaget äger en rad fastigheter i Stockholm.

Vakteln 2, som just denna fastighet heter, har en rusticerad bottenvåning i kvaderristad puts. Ovan sockelvåning ser vi ett rödgult verbländertegel med putsade fönsteromfattningar – en klassisk 1800-talsbyggnad, som nu genomgått en rejäl fasadrenovering.

– Vi hade tre av våra skickligaste murare som blästrade bort all plastfärg och dålig puts knackades ned och ersattes med nytt kalkbruk i slätputsat utförande.

Fönsteromfattningar samt del av sockelvåning målades i en grågul nyans, medans sockelns bottendel målades med en mörkare grå nyans för att få lite tyngd till fastigheten. All målning utfördes med traditionell linoljefärg. Färgsättare är Yvonne Lomborn, förklarar Urban Eriksson, VD på Kumla Fasadteam.

Hur länge har projektet pågått?

– Fastigheten har genomgått fasadrenoveringen från februari månad 2019 och slutbesiktades i början på maj månad, utan besiktningsanmärkningar samt med en nöjd beställare från Stigmarks Fastigheter, konstaterar Urban.

FASADRENOVERING PÅ VÄRTAVÄGEN 15-17 I STOCKHOLM

 

Det vackra och pampiga funkishuset är ritat av den skicklige Stockholmsarkitekten Albin Stark. Huset stod klart 1932 och är beläget i början på Värtavägen, placerat invid Tessinparken. Albin stark är upphovsman till bland annat Östra station, Carlssons skola och China Teatern.

– Beställaren önskar sträva efter ljusa färger på fasader och balkongskärmar. Allt efter original, i den tidstypiska stilen för funkishusen. Färgsättare är Stockholmsbaserade Yvonne Lomborn, som är erkänt skicklig, berättar Urban Eriksson, VD på Kumla Fasadteam AB.”

Vad är det som ska utföras?

– Projektet innebär att taket som består av Grythytteskiffer monteras ned och återskapas igen, fast med nya tätskikt och med komplettering med nytt skiffer. Plåtslageriarbeten ska utföras på skorstenar, ryggåsar och gesimsers beklädnader görs om med ny kopparplåt. Balkonger rivs och gjuts om efter originalutförande. Nya smidesräcken med slät plåt nytillverkas och monteras i tidstypisk stil i skeppsarkitektur. Fasadputsen knackas ned in till tegelstommen och putsas om till en strikt slätputsad fasad med en sockelvåning bestående av profilerade listmönster enligt originalutförandet. Fasaden färgas med en kalkfärg i ljusgul nyans.

Den omfattande renoveringen kommer ha en byggtid på nästan sju månader, och sysselsätta ungefär 19 personer, i fem olika yrkesgrupper.

– Vi är mycket stolta över att få utföra detta prestigeprojekt tillsammans med de absolut bästa hantverkarna och färgsättarna i Sverige. Den här typen av jobb är alltid extra roligt och speciellt, eftersom det är en del av vårt vackra kulturarv, konstaterar Urban. ­­­­­­

KUMLA FASADTEAM SKRIVER RAMAVTAL MED SKANSEN!

 

Även om Kumla Fasadteam har sitt säte i Björka, strax utanför Kumla, så utför man majoriteten av jobben i Stockholm. Där den typiska kunden är bostadsrättsföreningar som ska renovera fasaden. Men i dagarna blev det alltså klart att Kumla Fasadteam tecknar ett ettårigt ramavtal med Skansen.

Skansen är ett stiftelseägt svenskt friluftsmuseum med djurpark på Djurgården i Stockholm, beläget inom Kungliga nationalstadsparken. Skansen är grundat av Artur Hazelius, och invigdes 11 oktober 1891. 

– Vi har tidigare arbetat på Skansen med renovering av fasaden på Tottieska huset, där vi tog ned all puts och putsade om fastigheten med traditionellt kalkbruk. Vi färgade fasaden med Gotlandskalk pigmenterad med järnvitriol, därav den vackra terracottakulören på fasaden, säger Urban Eriksson, VD på Kumla Fasadteam.

Vad innebär detta avtalet för er?  

– Ett ramavtal på Skansen är en stor ära och ett erkännande att vårt företag är ett av få som idag bemästrar den gamla kulturhistoriska tekniken. Vi är mycket stolta över att fått detta förtroende, och att få vara med och bevara Sveriges kulturarv till kommande generationer. 

Har ni några arbeten inplanerade redan nu?  

–  Ja, i nuläget finns planer på diverse arbeten inom området, bl.a. att renovera det gamla elefantstallet. Det är fortfarande tidigt på året, och vi får se när vädret blir bättre vad som behöver åtgärdas.

Avtalet är på ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Något som Urban hoppas ska bli verklighet. 

– Vi har möjlighet till ytterligare 1 år, om Stiftelsen väljer att fortsätta vårt samarbete, vilket jag är naturligtvis hoppas och tror på, konstaterar Urban.

KUMLA FASADTEAM LANSERAR NY HEMSIDA!

 

Kumla Fasadteam har varit verksamma inom putsbranschen i över 20 år, och besitter långvariga kundrelationer.Med den nya hemsidan hoppas Urban Eriksson, ägare och VD samt Magnus Eriksson ägare av Kumla Fasadteam, att både befintliga och nya kunder ska få en bättre inblick i företagets verksamhet.

– Vi gör denna satsningen för att vår gamla sida gått ur tiden och vi vill uppdatera oss med ny teknik och göra sidan mer som ett levande dokument, där våra potentiella kunder skall känna sig trygga med oss som företag och på ett enkelt och tydligt sätt se vad vi jobbar med och hur vi utför vissa av våra uppdrag, även om vi inte arbetar med vår hemsida som ett primärt säljverktyg, säger Urban.

Vad tror du detta kommer innebära för er?

– Vi kommer genom den nya lösningen med kontinuerliga nyhetsreportage från våra projekt och moderna drönarbilder kunna tydliggöra vårt arbete, vilket förhoppningsvis gör oss till en ännu tryggare och mer attraktiv entreprenör.

NÖJD BESTÄLLARE EFTER FASADRENOVERING

 

Under hösten 2018 utfördes en fasadrenovering på Frejgatan 41-43 i Stockholm. Projektet utfördes på beställning av Stiftelsen St Johannes Hem för barn och gamla.

Vilka yrkesgrupper var på plats?

– Fyra av våra egna anställda, det var även målare, plåtslagare samt smidesarbetare där, Säger Urban Eriksson, VD och arbetsledare för projektet.

Vad har ni utfört för typ av arbeten?

– Gammal puts har blästrats bort, ny slätputsyta har lagts på och fasaden har därefter målats med kalkfärg i två kulörer. Dessutom har målning av plåtar och renovering av franska balkongräcken gjorts.

Projektet stod färdigt i september 2018, och har enligt Urban gått bra. Beställaren var, precis som Urban, mycket nöjd med slutresultatet.

OMFATTANDE FASADRENOVERING

 

På Karlbergsvägen 20 i Stockholm har Kumla Fasadteam utfört en rejäl fasadrenovering. Det var i februari 2017 som arbetet påbörjades, på beställning av BRF Blåklinten 2.

Arbetet pågick fram till augusti 2017, och innefattade, utöver det klassiska putsarbetet, bland smides- och måleriarbeten. Både på innergården och ut mot Karlbergsvägen.

– På gatufasaden knackades all puts ned, ny slätputsad fasad med profilerade putslister utfördes enligt originalutförande, samt målades med kalkfärg. Det utfördes smidesarbeten på balkonger, målningsarbeten på fönster, all sten i sockelvåningen rengjordes och trasig sten ersattes med nya samt omläggning av plåttak, säger Urban Eriksson, Arbetsledare och VD på Kumla Fasadteam.  

– På gårdsfasaden tvättades och knackades all lös puts bort, och ersattes med ny i slätputsad yta – vilket sedan målades med en silikatfärg. Vi utförde även plåtarbeten på taket, och målningsarbeten på fönster, fortsätter Urban.

Man var under projektets gång fyra personer från Kumla Fasadteam, samt målare, plåtslagare, sten- och smidesarbetare.