Vi är en del av fasadgruppen

Vi är en del av Fasadgruppen som är Nordens största helhetsleverantör för fastighetens yttre skal. Vi erbjuder energieffektiva och hållbara tjänster, såsom fasader, fönster, balkonger och tak. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Läs mer på www.fasadgruppen.se

Som en del av Fasadgruppen så strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Vår verksamhet kan även innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.


Hållbarhet

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet.

Varje anställd bör ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera som visselblåsare eventuella risker och hot mot god arbetsmiljö och mot miljön.

 

LÄS MER HÄR (pdf)


Uppförandekod

Vår gemensamma uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.

 

LÄS MER HÄR (pdf)

 

 

Kontakta oss

Referensuppdrag inom Fasadgruppen

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.