En fasad ska hålla i 100 år

När en fastighet behöver en helt nyputsad fasad kan Kumla Fasad Team leverera den. Vi arbetar med olika tekniker, metoder och system. Fördelarna med en putsad fasad är många, framförallt är det hållbart. Putsen är uttjänad efter ca 100 år men det är viktigt att hålla efter fasaden. Men ett starkt argument i val av fasadtyp är att- ett nytt hus med puts inte skall behöva åtgärda fasaden på 60 år, om arbetat utförts på rätt sätt. Det traditionella putstyperna är alkaliskt motståndskraftiga, det innebär ex vis att alger inte fäster på fasaden. Vi arbetar med naturmaterial och putsbruket består i princip av; sand och bindmedel.

För att kunna arbeta så som vi vill och vara leveranssäkra krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna fatta rätt beslut och använda rätt tekniker. Vi arbetar varje dag för att med god marginal uppfylla våra kunders önskemål, bidra till ett hållbart samhälle och att ge våra medarbetare en god arbetsmiljö. Kumla Fasad Team AB skall, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Vi på Kumla Fasad Team ser över helheten och erbjuder flertalet tjänster så som fasadrenovering, nyputs, målning, fönster- och balkongarbeten till plåtslageri. Vi är en totalentreprenör när det är ett uppdrag som kräver en omfattande insats. Allt för att underlätta för dig som kund.

Kontakta oss

Referensuppdrag inom Nyputs och nyproduktion

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.