SPONSORER

SPONSRING OCH SAMARBETEN
Kunskap, erfarenhet och tradition är vårt signum och för oss är det viktigt att stötta föreningslivet.
Vi har under många år haft ett stort sponsringsengagemang, alltid med lokal förankring. När vi får en förfrågan om sponsring är det viktigt att ta reda på vad, hur och varför vi skall inleda ett samarbete.
Kumla Fasad Team engagerar sig gärna i sammanhang där någon av våra ledord går att koppla samman; där kunskapen står i fokus och människor tillåts utvecklas, där erfarenhet får ta plats och används positivt och håller liv i traditioner.
Vårt mål är att bidra till lokalsamhället på ett positivt sätt. Vi har valt att sponsra följande under 2021:
Örebro Hockey
Örebro hockey spelar i SHL och är ett starkt varumärke som på kort tid byggt upp en stabil grund där människor möts och traditioner skapas. Dom bidrar till glädje, gemenskap och stolthet, för människor i länet där vi bland annat verkar. Det är naturligt för oss att kopplas samman med en förening som både står för och är alla våra tre ledord.
Ludvig Lindgren – Speedway
Genom att sponsra Ludvig så kan Kumla Fasad Team bidra till både individens kunskapsutveckling samt att sporten kan utvecklas genom starka och kompetenta förare, där Ludvig har en viktig roll. Ludvig har även en historia med Kumla, då han tidigare var lagkapten i Indianerna. För oss är kopplingen och intresset för motorsport en naturlig del, på flera sätt. Därför är det kul att stötta en förare med stark lokalförankring.
Tony Gudbrand – Sveriges äldsta aktiva speedwayförare
Tony kör vidare även 2021 och vi på Kumla Fasad Team fortsätter att sponsra Sveriges äldsta licenserade förare. Hans meritlista är lång, hans erfarenhet stor och han för med stor stolthet traditionen vidare. Tony matchar alla våra ledord och imponerar med sitt driv. Vi ser det som en självklarhet att fortsätta samarbetet även denna säsong.
Vikingarna Speedway Örebro.
För oss är det viktigt med erfarenhetsutbyte och Vikingarnas verksamhet riktar sig primärt mot ungdomar men har även en seniorverksamhet. Vi känner att Vikingarnas värdegrund är i linje med våra; dom vill erbjuda en livsstil med sunda värderingar och gott kamratskap både för ung- som äldre. För oss är detta en viktig och långsiktig samarbetspartner.
Kumla Funktionshindrades motorklubb i Kumla
Samarbetet med Kumla Funktionshindrades motorklubb i Kumla klappar vårt hjärta extra mycket för, då vi har en personlig relation till klubben. 1997 ställde sig Jenas Larsson frågan – Varför får inte personer med funktionsnedsättning inte köra bil? Därefter startade han klubben som inledningsvis hade tre aktiva medlemmar. Idag har klubben tack vare stort engagemang växt till en klubblokal, komplett garage och en 820 meter lång folkracebana. Mottot är; alla oavsett funktionsnedsättning skall få köra folkrace. Det tycker vi också på Kumla Fasad Team.

FASADRENOVERING

Vi hjälper dig att ta reda på om din fastighet är i behov av en fasadrenovering. Att i god tid upptäcka behoven hjälper dig att spara både tid och pengar. Se till att besiktiga din fastighet regelbundet.

Vi på Kumla Fasad team tillverkar alla putssystem från grunden med naturliga produkter och pigment, vi är noggranna i våra materialval och har alltid hållbarhet i fokus. Vi har nära samarbeten med våra leverantörer och kan även hjälpa er med att rekommendera färgkonsult. Det kan krävas när ni söker ert bygglov, då färgsättningen på din fastighet kan komma att måsta anpassas till rådande stadsplanering. Det man även bör tänka på är att kontakta närliggande grannar som kan påverkas av renoveringen, det är alltid fint att visa omtanke och tänka på varandra. För att kunna arbeta så som vi vill och vara leveranssäkra krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna fatta rätt beslut och använda rätt tekniker. Vi arbetar varje dag för att med god marginal uppfylla våra kunders önskemål, bidra till ett hållbart samhälle och att ge våra medarbetare en god arbetsmiljö. Vi fortbildar oss löpande, är noggranna med att uppfylla gällande regler Kumla Fasad Team skall, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Vi på Kumla Fasad Team ser över helheten och erbjuder flertalet tjänster så som fasadrenovering, nyputs, målning, fönster- och balkongarbeten till plåtslageri. Vi är en totalentreprenör när det är ett uppdrag som kräver en omfattande insats. Allt för att underlätta för dig som kund. Våra stolta murare skapar hem som håller i ytterligare 100 år, det är viktigt för oss.

NYPUTS OCH NYPRODUKTION

När en fastighet behöver en helt nyputsad fasad kan Kumla Fasad Team leverera den. Vi arbetar med olika tekniker, metoder och system. Fördelarna med en putsad fasad är många, framförallt är det hållbart. Putsen är uttjänad efter ca 100 år men det är viktigt att hålla efter fasaden. Men ett starkt argument i val av fasadtyp är att- ett nytt hus med puts inte skall behöva åtgärda fasaden på 60 år, om arbetat utförts på rätt sätt. Det traditionella putstyperna är alkaliskt motståndskraftiga, det innebär ex vis att alger inte fäster på fasaden. Vi arbetar med naturmaterial och putsbruket består i princip av; sand och bindmedel.

För att kunna arbeta så som vi vill och vara leveranssäkra krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna fatta rätt beslut och använda rätt tekniker. Vi arbetar varje dag för att med god marginal uppfylla våra kunders önskemål, bidra till ett hållbart samhälle och att ge våra medarbetare en god arbetsmiljö. Kumla Fasad Team AB skall, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Vi på Kumla Fasad Team ser över helheten och erbjuder flertalet tjänster så som fasadrenovering, nyputs, målning, fönster- och balkongarbeten till plåtslageri. Vi är en totalentreprenör när det är ett uppdrag som kräver en omfattande insats. Allt för att underlätta för dig som kund.

FASADUNDERHÅLL

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om din fastighet är i behov av en fasadrenovering eller om du kan avvakta. Väder, skador, slitage och montage bidrar till åldrandet. Att i god tid upptäcka behoven hjälper dig att spara både tid och pengar. Se till att besiktiga din fastighet regelbundet. Fasader åldras oavsett påverkan, låt dom göra det med värdighet.

Våra yrkesskickliga murare värnar om det unika och genuina. Vi kan även utföra mindre fasadarbeten, klottersanering och akuta arbeten såsom skyddsknack av lös puts. För att kunna arbeta så som vi vill och vara leveranssäkra krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna fatta rätt beslut och använda rätt tekniker. Vi arbetar varje dag för att med god marginal uppfylla våra kunders önskemål, bidra till ett hållbart samhälle och att ge våra medarbetare en god arbetsmiljö. Kumla Fasad Team skall, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Vi arbetar nära våra leverantörer och samarbetspartners för att på så sätt kunna säkerställa både arbetsmiljö, produkter och ett lyckat slutresultat.

Vi på Kumla Fasad Team ser över helheten och erbjuder flertalet tjänster så som fasadrenovering, nyputs, målning, fönster- och balkongarbeten till plåtslageri. Vi är en totalentreprenör när det är ett uppdrag som kräver en omfattande insats. Allt för att underlätta för dig som kund. Vi tar hand om din fasad och gör den slitstark.

KULTURHUSFASADER

Vi är experter på kulturfasader. Du som äger eller förvaltar ett kulturhus vet att underhållet ställer stora krav på korrekt utförande och respekt för historien. Det krävs både erfarenhet och teknisk kunskap kring forna byggtekniker likväl som de moderna metoderna för att uppnå ett lyckat och hållbart resultat.

Vi värnar om det genuina och kulturbyggnader kräver en varsam hand, vilket vi arbetar med dagligen. Vi återskapar det små men så viktiga detaljerna som gör just din som byggnad unik i form av ex. vis stuckaturer och ornament, eller som vi säger; vi återskapar historien. För att kunna arbeta så som vi vill och vara leveranssäkra krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna fatta rätt beslut och använda rätt tekniker. Vi arbetar varje dag för att med god marginal uppfylla våra kunders önskemål, bidra till ett hållbart samhälle och att ge våra medarbetare en god arbetsmiljö. Kumla Fasad Team skall, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Vi arbetar nära våra leverantörer och samarbetspartners för att på så sätt kunna säkerställa både arbetsmiljö, produkter och ett lyckat slutresultat.

Vi på Kumla Fasad Team ser över helheten och erbjuder flertalet tjänster så som fasadrenovering, nyputs, målning, fönster- och balkongarbeten till plåtslageri. Vi är en totalentreprenör när det är ett uppdrag som kräver en omfattande insats. Allt för att underlätta för dig som kund. Vi har både kunskapen, erfarenheten och hantverksskickligheten som krävs för att underhålla de här unika byggnaderna.

TILLÄGSISOLERING

När fastigheten upplevs som kall och dragig eller om driftkostnaden är för hög kan det vara fasaden som behöver isoleras. Transmissionsförluster utgör ca en fjärdedel av den totala energiförlusten i ett modernt flerfamiljshus. Att tilläggsisolera är ett effektivt sätt att spara energi men även få en behagligare och tystare inomhusmiljö. I äldre hus kan det se annorlunda ut och därför kan tilläggsisolering vara en primärt viktigt del. Vi utför tilläggsisolering med ett flertal olika putssystem.

För att kunna arbeta så som vi vill och vara leveranssäkra krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna fatta rätt beslut och använda rätt tekniker. Vi arbetar varje dag för att med god marginal uppfylla våra kunders önskemål, bidra till ett hållbart samhälle och att ge våra medarbetare en god arbetsmiljö. Kumla Fasad Team AB skall, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Vi på Kumla Fasad Team ser över helheten och erbjuder flertalet tjänster så som fasadrenovering, nyputs, målning, fönster- och balkongarbeten till plåtslageri. Vi är en totalentreprenör när det är ett uppdrag som kräver en omfattande insats. Allt för att underlätta för dig som kund. Se till att minimera din energiförlust, låt oss hjälpa dig.